ΖΩΟδυναμική ΕΠΕ

Ιστορία

Η 'ΖΩΟΔΥΝΑΜΙΚΗ' ιδρύθηκε το 1993 σαν ομόρρυθμη εταιρία από τους Γουλή Χρήστο και Απόστολο Σιούτα με αντικείμενο το εμπόριο κτηνιατρικών φαρμάκων, εξοπλισμού και διατροφικών προϊόντων.
Τον Φεβρουάριο του 1995 η εταρία μετατράπηκε σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης με τον διακριτικό τίτλο 'ΖΩΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ' και από τότε συνεχίζει την δυναμική της πορεία με αυτή την εταιρική μορφή.

Σημερινή Κατάσταση
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σήμερα στους παρακάτω τομείς: Πώληση Κτηνιατρικών Φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων κτηνιατρικής χρήσης, Πώληση Κτηνιατρικών Εργαλείων και εξοπλισμού κτηνιατρείων, Πώληση Κτηνιατρικού εξοπλισμού, Πώληση εξειδικευμένων διατροφικών συμπληρωμάτων-προϊόντων κ.α.

Η εταιρεία έχει πλήρως μηχανογραφημένες λειτουργίες από την αποθήκη μέχρι και το Λογιστήριο. Για τις ανάγκες της μηχανοργάνωσης χρησιμοποιούνται σύγχρονα εμπορικά και λογιστικά προγράμματα.

Υπάρχει ειδικός μηχανισμός πλήρους παρακολούθησης παρτίδων και ημερομηνιών λήξεως, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για τα φαρμακευτικά και διατροφικά προϊόντα, με ειδική διάταξη που απαγορεύει πώληση προϊόντων ληγμένων ή πολύ κοντά στη λήξη τους.