ΖΩΟδυναμική ΕΠΕ

Εγγραφές γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ από πελάτες χονδρικής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Για την αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων απαιτείται η άδεια εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων.

 

Μετά τη εγγραφή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να σας δώσουμε κωδικούς σύνδεσης.

Στοιχεία εγγραφής πελατών χονδρικής
Επώνυμο
Όνομα
Επωνυμία επιχείρησης
Επάγγελμα Συμπληρώστε σύμφωνα με την έναρξη επιχείρησης στην αρμόδια ΔΟΥ.
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Τηλέφωνο επικοινωνίας * Παρακαλώ εισάγετε το τηλέφωνο στο οποίο επιθυμείτε να σας καλέσουμε.
Fax
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Πόλη
E-mail *
Υποβολή άδειας Παρακαλώ επισυνάψτε το αρχείο